HOME

April 2020

Het plan was om in april te vertrekken naar Senegal voor ArtAfrika 2020. Maar covid-19 heeft daar anders over beslist. Het virus treft onze hele aardbol maar de meest kwetsbare groepen worden het hardst getroffen. Werkloosheid was voor de coronacrisis al een groot probleem in Senegal. Met de quarantaine daar bovenop is het voor velen onmogelijk om te voorzien in hun dagelijks inkomen. Internationale solidariteit is broodnodig.

We willen met vzw KinkeliBa vooruit kijken en blijven verder werken aan onze missie. Hierbij even het sociale luik van ons socio-cultureel project in de kijker zetten: nl. het ondersteunen van vrouwen en jongeren bij het realiseren van hun project om een inkomen te verwerven. We willen eerst het socio-cultureel centrum bouwen in Nianing. Van daaruit zullen alle projecten, zowel cultureel als sociaal, uitgebouwd worden met en voor de inwoners van Nianing.

Ondertussen is er overleg geweest met “le chef du village” en met “het gemeentebestuur van Nianing“. Ons project werd zeer positief onthaald en er werd ons samenwerking beloofd bij de realisatie ervan. We zijn ook bezig, in samenwerking met de inwoners van Nianing, om een “petit comité” op te richten dat later zal omgevormd worden tot een ngo KinkeliBa die het socio-cultureel project zal beheren vanuit NianingKinkeliba vzw zal blijven bestaan en blijven inzetten op fondsenwerving en partnerships.

Socio-Cultureel Project