Nieuwsbrief april 2020

Hallo, Nangadev 🙂 

Het plan was om morgen te vertrekken naar Senegal voor ArtAfrika 2020. Maar covid-19 heeft daar anders over beslist. Het virus treft onze hele aardbol maar de meest kwetsbare groepen worden het hardst getroffen. Werkloosheid was voor de coronacrisis al een groot probleem in Senegal. Met de quarantaine daar bovenop is het voor velen onmogelijk om te voorzien in hun dagelijks inkomen. Internationale solidariteit is broodnodig.

We willen met vzw KinkeliBa vooruit kijken en blijven verder werken aan onze missie. Hierbij even het sociale luik van ons socio-cultureel project in de kijker zetten: nl. het ondersteunen van vrouwen en jongeren bij het realiseren van hun project om een inkomen te verwerven. We willen eerst het socio-cultureel centrum bouwen in Nianing. Van daaruit zullen alle projecten, zowel cultureel als sociaal, uitgebouwd worden met en voor de inwoners van Nianing.


Ondertussen is er overleg geweest met “le chef du village” en met “het gemeentebestuur van Nianing“.

Eén van de pijlers van onze fondsenwerving zijn onze KinkeliBa-weken die we organiseren in Nianing in Senegal. De opbrengsten gaan naar de vzw om ons socio-cultureel project te financieren. Deze weken zijn “belevings”-weken waarbij yoga, coaching en andere ateliers gedeeld worden met de inwoners van Nianing. Centraal tijdens deze weken staan: ontdekking, beleving, ervaring, ontmoeting en uitwisseling. Het contact met de plaatselijke bevolking is heel belangrijk. Wij willen via de KinkeliBa-weken de interculturele dialoog bevorderen. Als je Senegal op een alternatieve manier wil ontdekken, dan zijn de KinkeliBa-weken iets voor jou! 
Een 2de pijler van onze fondsenwerving is onze ACTIE 150 x 10 x 10. Wij willen van harte iedereen bedanken die ons reeds gesteund heeft of daar mee bezig is. We zijn nog steeds op zoek naar mensen die ons project willen helpen financieren en die gedurende 10 maanden lang 10 euro willen storten op de rekening van onze vzw KinkeliBa:
BE14 3631 8698 1583

Aangezien transparantie één van onze basiswaarden is, garanderen we jullie dat elke euro die jullie storten, zal gebruikt worden voor de oprichting van het socio-cultureel centrum in Nianing! We hebben een minimum aan beheerskosten en we hebben geen loonkosten. Alles gebeurt door vrijwilligers, waarvoor dank!

We hopen van harte jullie te zien in Senegal 🙂

Anne-Mie en het KinkeliBa-teamAnne-Mie Misplon 
00 32 494 36 01 49
kinkeliba.vzw@gmail.com 
KinkeliBa vzw
België-Senegal

www.kinkeliba.world

BELGIE – SENEGAL

%d bloggers liken dit: